Kancelarii Wypych Adwokaci
Kancelaria Wypych Adwokaci Częstochowa prowadzi sprawy klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Reprezentują podczas spraw: karnych, o podział majątku, rozwodowych, spadkowych. Pomagają rozstrzygnąć spór o sprawowanie władzy rodzicielskiej, czy alimenty. Ponadto prowadzą postępowania o odszkodowanie i zadośćuczynienie każdego rodzaju. Zajmują się także ochroną dóbr osobistych.
Kancelarii Wypych Adwokaci
  • Miejscowość: Częstochowa
  • Adres: Jana Kilińskiego 72/74/33
  • Kod pocztowy: 42-218
  • Województwo: Śląskie
  • Telefon: 601 321 830
  • Adres email: [email protected]
  • NIP: 5741906133