Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Marcin Konrad
Marcin Konrad pełni funkcję Komornika Sądowego. Swoje obowiązki wykonuje w kancelarii znajdującej się w Katowicach, przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód. Działania prowadzi na obszarze zgodnym z rewirem obejmującym obszary administracyjnie podległe sądowi. Poza sprawami egzekucyjnymi z nieruchomości, na wniosek wierzyciela, podejmuje się działań, poza tym obszarem.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Marcin Konrad
  • Miejscowość: Katowice
  • Adres: Krasińskiego 29
  • Kod pocztowy: 40-019
  • Województwo: Śląskie
  • Telefon: (32) 718 68 64
  • Adres email: [email protected]
  • NIP: 6291906842