Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski
Szkolenia online z zarządzania konfliktami w Centrum Psychologii Stosowanej uczą uczestników, jak efektywnie identyfikować, rozwiązywać i zapobiegać konfliktom w środowisku pracy. Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnicy będą mogli utrzymać spójność zespołu, poprawić atmosferę i tworzyć warunki sprzyjające produktywności oraz osiąganiu celów biznesowych.
Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski
  • Miejscowość: Suwałki
  • Adres: Bydgoska 30
  • Kod pocztowy: 16-400
  • Województwo: Podlaskie
  • Telefon: 605 737 507
  • NIP: 8441207303